Tot 19 december 2014 kunt u zich op deze pagina inschrijven voor het toernooi in Gemeenschapshuis De Koe, te Breda. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen per email een verzoek tot betaling van het inschrijfgeld. Zodra deze betaling verwerkt is, is uw inschrijving definitief en komt u op de deelnemerslijst.

Men kan zich ook nog inschrijven bij Triple One Darts, Bocht 42, 4813 BH Breda. Ook hier dient het inschrijfgeld direct voldaan te worden.

Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk,maar hiervoor geldt vol is vol.
De inschrijving op de dag zelf is van 11.30 uur tot 12.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per koppel en het rekeningnummer is 61.66.64.540 ten name van Serious Darts 

Naam speler 1

Email speler 1

Adres speler 1

Telefoonnummer speler 1

Naam speler 2

Email speler 2